Er zijn momenteel problemen om de wedstrijden te updaten op onze website. Gelieve aub de site van Basketbal Vlaanderen te raadplegen voor de juiste planning. Met onze excuses, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Documenten

Nuttige documenten (links)

Verzekeringen: 

 Aangifteformulier bij ongeval   -  Woordje uitleg wijziging aangifte (1/01/2017)

 Polis nr. 45.054.954 voor de leden  

 

Formulieren voor spelers :

Medisch Getuigschrift 2017-2018  

Ontslagbrief naar club  

 

Spelregels : 

Fiba Wijzigingen spelregels 2017-2018 - Samenvatting

Fiba 2017 Official Basketball Rules

Minibasket  Clubs 2017

Fiba reglement 2014 Nederlands

Spelregels jeugd 3t/3  :  Peanuts   -  Spelvorm 3t/3  

Spelregels jeugd 5t/5 :  U8/U10    -   U12 

Spelregelwijzigingen 2014-2015: presentatie & voorbeelden  

Site VBL : huishoudelijk reglement (administratief/juridisch/competitie...)

Documenten Tafel Official : 

 VBL cursus tafelofficial

 24 " Regel

 Controle documenten voor de wedstrijd